Seznam románů

 

Během svého pestrého života spisovatelka Františka Kolářová - Vlčková napsala celkem pět románů z převážně venkovského prostředí jejího rodného kraje Přibyslavska a okolí, dříve však panství pánů Dietrichsteinů. Následující čtyři romány na sebe plynule navazují a popisují období od roku 1775 až po rok 1880. Po kliknutí na níže uvedené odkazy si můžete přečíst něco o těchto románech.

Další román již přímo nenavazuje na předchozí publikace, popisuje období
kolektivizace z padesátých let minulého století.